Posted on Leave a comment

Dobot utbildningspaket

Under våren kommer Ident System AB att tillsammans med DOBOT arbeta fram utbildningspaket för DOBOT Magician robotarm. Vi arbetar inledningsvis på två separata paket som avses kunna används av skolor och universitet, såväl som för internutbildningar och av enskilda användare.

De två paketen planeras innehålla:

Nybörjarutbildning

 • Behandlar kommunikation och uppkoppling, olika programvaror och programmering samt grundläggande användning
 • Moment som plocka och placera med olika hjälpmedel ingår samt enkel programmering av Dobot
 • Dobot studio
 • Användandet av teach-in funktionen
 • Kalibrering av roboten
 • Utbildningens fokus är att kunna hantera roboten och programmera på en grundläggande nivå, utbildningen varvas med så väl teoretiska som praktiska moment.

Påbyggnadsutbildning

 • Mer avancerade funktioner och tillbehör till DOBOT Magician
 • Transportband – plocka och placera
 • Sortera med hjälp av färg
 • Plocka, placera och sortera med hjälp av vision
 • Programoptimering samt program flöde
 • Användandet av RFID
 • Grundläggande om SDK kit
 • Grundläggande om säkerhet och användande
 • Utbildningen varieras med teoretiska som praktiska moment
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *