RFID

Våra system används redan idag i en mängd olika applikationer som bilindustri, avfallshantering, pappersindustri och verktygshantering. Vi har en mängd antennstorlekar och taggar till vårt förfogande för att lösa olika applikationer. Vår styrka inom RFID är att vi kan anpassa produkterna för olika applikationer utifrån kundens krav och förväntningar.

Nedan finner du en kort sammanställning av frekvensområden relevanta för RFID:

LF – Lågfrekvens (125kHz och 134.2kHz)
LF är det äldsta och kanske det vanligaste frekvensområdet för RFID. Det är också ett av de mest internationellt antagna och används ofta vid monteringslinjer inom tillverkningsindustrin, samt i distributionsanläggningar, där de enkelt kan integreras i t.ex. rullbanor. LF används för applikationer på relativt korta avstånd. Fördelen med LF är att det är okänsligt mot vatten, snö och is. Ytterligare en fördel med LF är att det är relativt enkelt att anpassa antennerna till olika applikationsbehov.
Antenner för LF-system består normalt av en spole av koppartråd. Ska antennen monteras nära en metallyta lindas koppartråden runt en ferritkärna. Antennerna kan tillverkas i olika former och storlekar, från Ø5x18mm upp till 400x400x15 mm. LF taggar är passiva och har relativt låg överföringshastighet (typiska värden 100-125 s).

HF – Högfrekvens (13.56MHz)
Högfrekvensområdet är, precis som LF, globalt tillgängligt för RFID applikationer och precis som LF använder det en induktiv koppling för kommunikation och energiöverföring mellan tag och läsare. Även HF taggarna är passiva och läsavståndet är mindre än 1 meter. Dataöverföringshastigheten är högre än för ett LF system, men längre än för UHF. en annan skillnad från LF system är att de kan implementeras med anti-kollisionsfunktionalitet för att möjliggöra läsning av flera taggar inom läsområdet. Detta implementeras dock sällan för att man vill minska kostnad och systemets komplexitet. HF antenner består typiskt av minde än 10 lindningar av koppar, aluminium eller silvertråd vilket gör dem lätta att tillverka, billiga och tunna. Typiska användningsområden är för smarta hyllor, bibliotek, kreditkort, flygbagage och inventariekontroll.

UHF – Ultrahög frekvens (433MHz och 860-960MHz)
Inom UHF system används 433MHz området mest för aktiva taggar, medan 860-960MHz området (vanligtvis benämnt som 900 eller 915MH) används för såväl passiva- som aktiva taggar. Typiskt läsavstånd för UHF system är upp till 10 meter, beroende på antenn- och tagtyp. UHF baseras på elektromagnetisk koppling för stora avstånd (återkoppling). Samtliga UHF protokoll har anti-kollisions protokoll och även en högre dataöverföringshastighet än LF och HF system. UHF tag antenner tillverkas som HF antenner av koppar, silver eller aluminium, men är här avsatta på ett substrat och kan tillverkas mycket tunna, mindre än 0,1 mm. En nackdel med UHF taggar är att de är svåra att läsa i närhet av vatten och om de är monterade på metalliska material kan behöva avstämmas för korrekt avläsning. Taggarna kan inte heller läsas om de är blockerade av föremål som innehåller metall eller vatten.
En sista not om UHF är att den högre frekvensen (900MHz) inte är enhetligt reglerad globalt och bandvidden liksom maximal fältstyrka och antal tillåtna kanaler som kan användas varierar mellan olika geografiska regioner (Nordamerika, Europa, Japan, Australien osv).

Mikrovågor (2.45GHz och 5.8GHz)
Nästan alla mikrovågstaggar använder 2,45GHz området just nu. Mikrovågstaggar är tillgängliga som passiva, semi-passiva eller aktiva taggar och är i normalfallet mindre än UHF taggar. Semi-passiva taggar har ett läsavstånd på 30 meter medan aktiva taggar kan läsas på ett avstånd på mer än 100 meter.
Taggar för mikrovågssystem kostar normalt mer än UHF taggar men delar samma för- och nackdelar. Antennerna skiljer sig genom att det är riktningskänsliga, vilket gör det möjligt att definiera läs-zonen för passiva och semi-passiva taggar och gör dem lättare att konstruera för användning med metallföremål. En nackdel är risken för interferens eftersom de använder samma frekvens som trådlösa telefoner och mikrovågsugnar. Typiska användningsområden är vagnparksidentifikation, vägtullar och realtidspositioneringssystem.