USB-läsare USB125

0,00 SEK ink. moms

Out of stock

SKU: USB125 Category:

Description

Inom tillverkningsindustrin förekommer det ofta att press- eller stansverktyg, bestående av ett antal olika detaljer, måste monteras ihop innan de kan sättas in i produktionen. Det är viktigt att rätt detalj används och sätts in i rätt ordningsföljd för att undvika skador på verktyget. Det kan förekomma att man måste identifiera kritiska delar ner på detaljnivå.

Vår läsare USB125 levereras med en separat hållare, så att den lätt kan appliceras vid arbetsplatsen där monteringen ska ske. De kritiska detaljerna förses med små glastaggar (Ø2,12 x 12,2 mm), vilka medger en oförväxlig  identifiering.

En praktisk egenskap, speciellt när man arbetar med stansverktyg, är möjligheten till att registrera den totala användningen. På så sätt kan man reducera antalet omslipningar, vilket ökar verktygets livslängd och sparar kostnader.

Listan nedanför visar vilka tagtyper som kan hanteras:

EM4x025 bytes R/O
EM4x5032 x 4 bytes R/W, password
EM4x058 bytes R/O (ISO - FDXB)
HITAG 164 x 4 bytes R/W
HITAG 27 x 4 bytes R/W, password
HITAG S1,8,64 x 4 bytes R/W
Q58 x 4 R/W, password
TI-RFID64 bit R/O, (8 bytes R/O)
64 bitR/W, (8 bytes R/W)
1088 bit multipage, (17 x 8 byte R/W)