Välkommen till Ident System ABs Webshop

Välkommen till Ident System AB:s webshop för företag, universitet och högskolor.

Här säljer vi utvalda delar av våra egna produkter inom RFID och kodläsning tillsammans Dobot robotarmar.

Dobots robotarmar är flexibla, självlärande och med egna applikationer för grafisk programmering mycket lättanvända för ett stort antal användningsområden. Exempel på dessa är 3D printing, lödning, etc.

Du kan även via webben beställa ett urval av våra RFID standardantenner, taggar och läsare.

Aktiebolag samt statliga och kommunala förvaltningar samt universitet kan handla mot faktura – 30 dagar netto. För att handla mot faktura mailar du din beställning på webshop@identsystem.se För att få handla mot faktura krävs kreditgodkännande av oss.

Currently, the webshop only serves customers from Sweden, Norway, Finland, and Denmark. If you are located outside this area we ask you to contact us directly at contact@identsystem.com.

Om du vill ha information om IdentSystem ABV och våra övriga produkter hänvisar vi till vår internationella site www.identsystem.com.

Payson logo