Välkommen till Ident System ABs Webshop

Välkommen till Ident System AB:s webshop för företag, universitet och högskolor.

Här säljer vi utvalda delar av våra egna produkter inom RFID och kodläsning tillsammans Dobot robotarmar.

Fram till den sista Mars har vi specialerbjudande på DOBOt Magician Utbildningspaket – titta in på vår webshop!

Dobots robotarmar är flexibla, självlärande och med egna applikationer för grafisk programmering mycket lättanvända för ett stort antal användningsområden. Exempel på dessa är 3D printing, lödning, etc.

Aktiebolag samt statliga och kommunala förvaltningar samt universitet kan handla mot faktura – 30 dagar netto. För att handla mot faktura mailar du din beställning på webshop@identsystem.se För att få handla mot faktura krävs kreditgodkännande av oss.

Currently, the webshop only serves customers from Sweden, Norway, Finland and Denmark. If you are located outside this area we ask you to contact us directly at contact@identsystem.com.

Om du vill ha information om IdentSystem och våra övriga produkter hänvisar vi till vår internationella site www.identsystem.com.

Payson logo