Posted on

Batteridrivna laddstationer för Honda Miimo

För flexiblare och mer ekonomiska laddningslösningar har IdentSystem AB tagit fram två varianter av laddstationer för Honda Miimo3000.

Batteridriven signallåda – ISBP1

ISBP1 är en batteridriven signallåda för Honda Miimo HRM3000.

Enheten är framtagen speciellt för att användas vid små gräsytor, där installation av en dockningsenhet inte är ett ekonomiskt försvarbart alternativ och maskinen flyttas och får köra tills batteriet tar slut (ca 2 timmar) innan den omladdas manuellt.

Enheten är försedd med med ett inbyggt Li-Ion laddningsbart batteri som ger en ungefärlig driftstid av sändaren till HRM3000 i ca 20h. En LED på enheten (som på Miimos sändarstation) indikerar när sändarfunktionen är aktiv.

Funktionerna är samma som på laddstationen. Enheten har en brytande kontakt som när batteriet laddas kopplar bort sändarkortet.

ISOL/Powerbox – ISBP3

ISBP3 är framtagen speciellt för att användas vid installationer där ingen elektricitet finns framdragen som till exempel rondeller, sommarhus, öar etc.

ISBP3 är avsedd att användas oberoende av elanslutning (behöver ingen nätanslutning) och laddas genom 2 st solcellspaneler alternativt i kombination med ett vertikalt vindkraftverk. 

Huvudenheten är försedd med ett inbyggt LiFePO4 laddningsbart batteri som ger en lång driftstid av HRM3000.

ISBP3 levereras komplett med huvudenhet, batteri, nödvändigt kablage, solceller och i förekommande fall vindkraftverk, beroende på kundens önskemål och behov. Monteringsram ingår för solcellerna och vindkraftverket levereras med fäste för fastsättning vid byggnad eller fristående. Enheten klarar även av att driva multi Miimo. 

Vill ni veta mer: kontakta oss på contact@identsystem.com, eller besök vår webbshop www.identsystem.se.