Posted on

DOBOT MG400 – Problemlösaren

Robot armen MG400 som introducerades av DOBOT tidigt detta år han blivit en stor hit bland våra kunder.
Vi har återkommande kunder både inom utbildngssektorn där de används för utbildnings- och forskningsprojekt likväl som i retail där de används för plockning vid automatiserad prismärkning av varor.

MG400 är en ny robotarm som är utvecklad med mer industriella prestanda än deras tidigare robotarmar. Till exempel kan den anslutas till och styras via PLC. 

MG4

MG400 har den räckvidd på 440mm och kan rotera 160˚ runt sin egen axel. Kommunikation sker via TCP/IP alt. Modbus TCP.

MG400 har en vikt på 8kg och behöver mindre än en A4-sida för montering, basplattans storlek är endast 190x190mm. Lyftkapaciteten är 500g. MG4500 har en presicion vid upprepade rörelser på 0,05mm.

Kontakta oss för mer info.