Posted on

DOBOT MG400 vs DOBOT Magician

För någon månad sedan presenterade vi DOBOTS nya robotarm MG400, en ny robotarm som är utvecklad med mer industriella prestanda än deras tidigare robotarmar. 

DOBOTS tidigare robotarm Magician har till det yttre många likheter med MG400 och eftersom vi fått en del frågor just om likheter och skillnader mellan dem presenterar vi denna video: Länk till videon.

MG400 har den räckvidd på 440mm och kan rotera 160˚ runt sin egen axel. Kommunikation sker via TCP/IP alt. Modbus TCP. Den kan anslutas till och styras from PLC.

MG400 har en vikt på 8kg och behöver mindre än en A4-sida för montering, basplattans storlek är endast 190x190mm. Lyftkapaciteten är 500g. MG4500 har en presicion vid upprepade rörelser på 0,05mm.

Kontakta oss för mer info.