Posted on

Dobot Magician monteringsstation på Chalmers

Robotarmen Magician från Dobot har under våren 2020 använts av studenter på Chalmers i Göteborg i två examensprojekt tillsammans med Stena Innovation Lab där de undersökt möjligheten att skapa enkla monteringsstationer åt Volvo Lastvagnar AB.

Low cost automation – Automatiserad knappmonteringsstation

Montering av säkringslåda – Implementering av Low-cost automation på Volvo lastvagnar AB