Posted on Leave a comment

DOBOT Magician för utbildare

Dobot har nyligen presenterat en ny, rikt illustrerad produktkatalog för sin Magician robotarm där samtliga tillbehör och applikationsexempel presenteras tillsammans med aktuella fallstudier som visar hur Magician används i olika utbildningssammanhang.

Tillgängliga tillbehör till Magician är:

  • Sliding rail
  • Mini production line
  • Vision kit

Applikationsexempel kommer från:

  • VolksWagen academy
  • University of Technology, Sydney
  • Tsinghua University

Katalogen kan hämtas som pdf fil här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *