Posted on

Industriell serie robotar från DOBOT

Under 2019 kommer DOBOt attt lansera två nya serier av robotar avsedda för industriellt användande: SR4 och SR6.
SR4 har 4 axlar och serien hanterar max belastningar från 1 till 5 kg med en räckvidd på 4-600 meter.
SR6 har 6 axlar och en belastningskapacitet fråm 3 till 10 kg, räckvidden för dessa är 0,57 till 1,4 meter.

Robotarna kan bland annat lätt programmeras via handinlärning eller DOBOTS visuella programmeringsmiljö. De har dessutom tillbehör som bildigenkänning, automatisk kalibrering med mera.
kontakta oss for mera information.